Určit

Význam: Určit znamená definovat, vymezit, stanovit nebo rozhodnout.

Slovo určit je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k určit

Determinovat znamená určit, stanovit nebo rozhodnout o určité věci.

Jmenovat znamená určit někoho určitou funkcí, úřadem nebo místem.

Nominovat znamená udělit někomu oficiální čest nebo pozici.

Uhodnout, identifikovat; zjistit, prozkoumat.

Stanovit: vymezit, určit, definovat.

Ustanovit znamená stanovit, zřídit nebo vyhlásit něco jako platné a závazné.

Vymezit znamená definovat, určit hranice nebo význam pojmu.

Vytknout znamená vyslovit názor nebo kritiku někomu jinému.

Stanovit, ohraničit, určit míru či směr.

Zjistit: poznat, dostat se k informacím; prozkoumat, objevit pravdu.