Jmenovat

Význam: Pojem jmenovat znamená označit něco nebo někoho jménem, udělit někomu název nebo určit něčí pozici.

Slovo jmenovat je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k jmenovat

Nazvat je označit slovem nebo frází, aby bylo zřejmé, o čem se hovoří.

Nominovat <koho> znamená oficiálně navrhnout jeho kandidaturu na nějakou funkci nebo pozici.

Oslovit <koho> znamená adresovat se k němu nebo jednat s ním.

Označit znamená označit něco jako jedinečné; identifikovat jeho charakteristiky; rozlišit je od ostatních.

Pojmenovat znamená nazvat něco nebo někoho, určit nebo stanovit jméno.

Povýšit znamená povýšit něčí postavení, úroveň nebo hodnost.

Určit znamená stanovit, zjistit, vymezit nebo vybrat.

Ustanovit znamená jmenovat nebo dosazovat někoho do funkce; v případě profesora znamená ustanovit jeho jako vyučujícího na univerzitě.

Vypočítat znamená spočítat nebo vyřešit matematickou úlohu s cílem získat potřebný výsledek.

Vyznačit znamená označit, vyzvednout, zdůraznit nebo změnit.

Vyznačit znamená označit, vymezit nebo zvýraznit něco.