Podepisovat

Význam: Podepsat = složit svůj rukopis nebo jinou osobní značku k potvrzení nějakého dokumentu.

Slovo podepisovat je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k podepisovat

Parafovat znamená potvrdit nebo uzavřít smlouvu, dokument či jiný oficiální dokument přiložením podpisu.

Potvrzovat znamená dát nějakou záruku nebo osvědčení o svém souhlasu nebo přijetí čeho, často se užívá podpisu.

Podepsat dokument nebo smlouvu jako důkaz, že jej osoba podepsala a souhlasí s jeho obsahem.

Souhlasit je vyjádřit svůj souhlas s názorem, rozhodnutím nebo akcí druhé osoby.