Signovat

Význam: Podepsat dokument nebo smlouvu jako důkaz, že jej osoba podepsala a souhlasí s jeho obsahem.

Slovo signovat je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k signovat

Opatřit značkou znamená označit nějaký předmět nebo věc známkou, čárovým kódem nebo něčím jiným.

Označit znamená identifikovat něco určitého, jako například udělit něčemu popisek nebo určit jeho příslušnost.

Podepsat je oficiálně potvrdit něco svým podpisem, čímž se projeví souhlas s danou věcí.