Parafovat

Význam: Parafovat znamená potvrdit nebo uzavřít smlouvu, dokument či jiný oficiální dokument přiložením podpisu.

Slovo parafovat je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k parafovat

Označit: identifikovat, specifikovat nebo označit něco/někoho zvláštním způsobem.

Podepsat znamená oficiálně potvrdit svým podpisem platnost nějakého dokumentu, například smlouvy.