Počty

Význam: Počty jsou množství čísel, která jsou používána k určení velikosti nebo hodnoty něčeho.

Slovo počty je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 2 synonyma.

Synonyma k počty

Aritmetika je vědní oblast zabývající se počítáním s čísly a početními operacemi, jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Počítání je činnost spočítat, získat číslo, vypočítat a zaznamenat počet položek.