Počítání

Význam: Počítání je činnost spočítat, získat číslo, vypočítat a zaznamenat počet položek.

Slovo počítání je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k počítání

Kalkulace je proces vyhodnocování dat a informací, který se používá k výpočtu pravděpodobných výsledků a vytváření alternativních řešení.

Rozpočítávání je proces, při kterém se vyhradí určité částky na jednotlivé účely.

Účtování je proces zaznamenávání finančních transakcí do účetního systému, který se používá k vytváření účetních záznamů.

Vypočítávání znamená spočítat nebo vyhodnotit danou situaci nebo matematický problém.