Aritmetika

Význam: Aritmetika je vědní oblast zabývající se počítáním s čísly a početními operacemi, jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Slovo aritmetika je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 1 synonymum.

Synonyma k aritmetika

Matematika je nauka o číslech a jejich vztazích, která používá logické myšlení a abstrakci k řešení problémů.