Part

Slovo part je složena z 1 slova, obsahuje 4 znaky a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k part

Notový zápis je grafické znázornění hudebního díla: tónová výška, rytmus, dynamika a další hudební prvky jsou zaznamenány na notový papír.

Role je úloha nebo postavení, které někdo zaujme ve společnosti, organizaci nebo situaci.

Úloha je činnost, kterou je nutné vykonat, aby se dosáhlo předem stanoveného cíle.