Úloha

Význam: Úloha je činnost, kterou je nutné vykonat, aby se dosáhlo předem stanoveného cíle.

Slovo úloha je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k úloha

Cvičení je činnost prováděná k posílení tělesné síly a kondice, která může zahrnovat cvičební programy, cvičební stroje nebo pohybové aktivity.

Divadelní postava je fiktivní postava, kterou herci ztvárňují v divadelním představení.

Funkce je matematický pojem, který popisuje vztah mezi vstupy a výstupy. Něco je zadáno jako vstup a funguje jako příkaz k výpočtu výstupu.

Poslání je cíl, pro který se v životě snažíme dosáhnout. Jde o naši osobní víru a vizi, která nás motivuje k činům.

Povinnost je závazek, který je nutné plnit, aby člověk dodržel své sliby a společenské normy.

Příklad (početní) je ukázka nebo situace sloužící k vysvětlení nějakého matematického konceptu nebo principu.

Role je obecný pojem pro úlohu, kterou hraje člověk, postava nebo organizace ve společenském systému.

Účel je cíl nebo úkol, který chcete dosáhnout nebo splnit.

Úkol je zadané úlohy, které musí být splněny. Často se týkají práce nebo studia.