Odspodu

Význam: Význam slova "odspodu" je dolů nebo dolů po směru. Toto slovo se obvykle používá k popisu pozice, směru nebo pohybu. Může také označovat výšku něčeho, například odspodu zdi, nebo může být použito k po

Slovo odspodu je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k odspodu

dolů Slovo má různý význam v závislosti na situaci; obecně však znamená směr od horní části k dolní; může to být pohyb, směr nebo význam například pro pořadí.

Význam slova "zdola" je odkazovat se na úroveň nebo postavení, které je nižší nebo méně závažné než něco jiného. Může to znamenat přístup zespodu, níže nebo obecně ze spodní části.

u Význam slova "zespodu" je přístup nebo pohled na věc z pozice nebo směru odspodu. Může to být pohled na situaci nebo objekt od základny nebo od úplného dna.