Zdola

Význam: Význam slova "zdola" je odkazovat se na úroveň nebo postavení, které je nižší nebo méně závažné než něco jiného. Může to znamenat přístup zespodu, níže nebo obecně ze spodní části.

Slovo zdola je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k zdola

Odspodu je zkrácení fráze odspodu znamenající „zespoda“ nebo odspodu „zespodu“. Znamená to „z dolní části,“ což je obvykle chápáno jako pohled na něco zespodu.

Shrň znamená sestavit výstižně, stručně a jasně to nejdůležitější o daném tématu.

Zespod znamená směrem od vrchu nebo od povrchu. Představuje pozici nebo směr, který je níže.

Zespodu znamená směrem dolů, od shora k dolní části, do nejnižší oblasti.

Zezdola: od země, odspodu, zespoda.