Shora

Význam: dolů Slovo má různý význam v závislosti na situaci; obecně však znamená směr od horní části k dolní; může to být pohyb, směr nebo význam například pro pořadí.

Slovo shora je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k shora

Dříve: předtím, před něčím, v minulosti; v čase, který je blíže minulosti než současnosti.

Nahoře je synonymum pro "shůry" nebo "nahoru", odkazující se na pozici vyšší než ta, ve které se nacházíme.

Odshora znamená "zvrchu" nebo "shůry" a označuje pohled nebo akci, která je prováděna z výšky.

Pohrdavě: s opovržením, s neúctou, odmítavě.

Povýšeně znamená sebevědomě a se zvláštním respektem k sobě. Je to způsob, jak se chovat jako někdo vyššího postavení než ostatní.

Seshora je slovo pocházející z jazyka sanskrtu, které znamená "nashromáždění" nebo "skupina".

Spatra je starověká zbraně, která se skládá z dřevěného kuželovitého těla, na kterém je umístěna hrotitá ocelová nebo bronzová hlava.

Směrem vzhůru, nahoru; obecně odspodu něčeho ke vrcholu.

Význam shrn: Shrnutí je krátký popis něčeho důležitého, co se stalo nebo co se má stát.

Zdola znamená ve směru dolů, od nejnižšího místa nebo výšky.