Odříkávat

Význam: Odříkávat znamená opakovat nahlas slova, verše nebo fráze, aby se zapamatovaly. Může to být součástí náboženského rituálu, cvičení nebo učení. Slovo se používá také v obecném smyslu pro opakování něče

Slovo odříkávat je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k odříkávat

Papouškovat znamená opakovat slova nebo fráze druhých, bez vlastního porozumění nebo kritického myšlení. Slouží to k přeshraní situace, získání pozornosti nebo bezmyšlenkovitému souhlasu.

Recitovat je projevovat slova nahlas a s intenzitou; často se používá k recitaci básní nebo jiných literárních děl.

Skandování je silný způsob hlasitého projevu, který se skládá z opakovaného chůze a opakování slov, frází nebo sloganech. Slouží k vyjádření názoru nebo podpoře nějakému cíli.