Papouškovat

Význam: Papouškovat znamená opakovat slova nebo fráze druhých, bez vlastního porozumění nebo kritického myšlení. Slouží to k přeshraní situace, získání pozornosti nebo bezmyšlenkovitému souhlasu.

Slovo papouškovat je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k papouškovat

Pamatovat si, učit se nazpaměť.

Opakovat stále dokola bez vlastního pochopení, nekriticky a bez názoru.

Opakovat je mechanicky opakovat nebo zopakovat činnost, slovo nebo informaci.