Skandovat

Význam: Skandování je silný způsob hlasitého projevu, který se skládá z opakovaného chůze a opakování slov, frází nebo sloganech. Slouží k vyjádření názoru nebo podpoře nějakému cíli.

Slovo skandovat je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k skandovat

Recitovat znamená vyprávět nahlas básně nebo jiný text s intonací a akcentem.

Opakovat rytmicky jako zpěv či tanec.

Rytmy pokřikování je zpívání, skandování nebo předčítání jakéhokoli textu s rytmem.