Neúmyslný

Význam: Neúmyslný znamená, že něco je provedeno bez úmyslu nebo plánu, nevědomě nebo nevyhnutelně.

Slovo neúmyslný je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k neúmyslný

Význam slova bezděčný je "nevědomý, nevědomky činěné, neúmyslné". Je to stav nebo čin, který je prováděn bez úmyslu nebo záměru.

Náhoda je situace či událost, která se stane náhle a jejíž výsledek je neznámý nebo nečekaný.

Význam slova nechtěný je nechtící, nevyžadovaný nebo odmítaný; nežádoucí nebo nepříjemný.

Význam slova nezáměrný je něco, co se stalo náhodou, bez úmyslu nebo očekávání. To znamená, že nebylo cíleně plánováno nebo předvídáno.

Význam slova úmyslný je předvídatelný, přizpůsobitelný nebo schválený; činěný úmyslně nebo s úmyslem; plánovaný; promyšlený.