Bezděčný

Význam: Význam slova bezděčný je "nevědomý, nevědomky činěné, neúmyslné". Je to stav nebo čin, který je prováděn bez úmyslu nebo záměru.

Slovo bezděčný je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k bezděčný

Mimovolný se obvykle používá k popisu činností, které se dějí bez vědomí člověka, jako je dýchání, srdeční tep a reflexy.

Nechtěný je něco, co nebylo zamýšlené nebo očekávané; co není požadováno nebo vítáno.

Samovolný se týká činnosti, která je dělána bez jakéhokoli zásahu člověka. Může se to týkat přirozených procesů, jako je stárnutí nebo počasí, nebo technických mechanismů, jako je například automatický řídicí systém.

Spontánní znamená náhle, neplánované a bez přípravy.

Úmyslný: vědomé, záměrné a cílené jednání nebo čin.

Záměrný: provedený záměrem, úmyslný, cílený, zamýšlený.