Náhodný

Význam: Náhoda je situace či událost, která se stane náhle a jejíž výsledek je neznámý nebo nečekaný.

Slovo náhodný je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k náhodný

Přísně rozhodnutí nebo jednání, které je založeno na názoru nebo libovůli bez ohledu na zákon nebo logiku.

Nahodilý: příhodný, náhodný, náhodou, bez záměru, náhodný výběr.

Neočekávaný: překvapivý, nečekaný, náhle se objevující, neplánovaný.

Nepředvídaný: neočekávaný, neplánovaný, nezjistitelný dopředu; nečekaný, neznámý, nenadálý.

(bez definice)