Mrzutost

Význam: Mrzutost je stav, kdy se cítíte nešťastní nebo naštvaní; může to být vyvoláno únavou, stresujícími situacemi nebo zážitky, které vám způsobí smutek.

Slovo mrzutost je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k mrzutost

Nepříjemnost je událost nebo situace, která je obtěžující, bolestivá nebo osobně nezáživná.

Nevrlost je stav, kdy jedinec nebo skupina lidí projevuje odmítavou nebo nepřístupnou náladu nebo chování. Jde o nezájem o druhé, nedostatek zájmu o druhé, neúctu k druhým nebo neúčast v konverzaci.

Potíž je obecně používaný pojem pro závažné, obtížné nebo nepříjemné situace, problémy nebo překážky.

Rozmrzelost je stav, kdy se cítíte smutní, zklamaní nebo znechucení. Jde o hluboce zakořeněný pocit, který přichází s únavou a frustrací.

Veselost je radostné, optimistické naladění, kdy se cítíte šťastní, veselí a máte energii k aktivitám a komunikaci. Veselost je pozitivní emocí, která přináší blahodárný pocit příjemného uspokojení.