Nevrlost

Význam: Nevrlost je stav, kdy jedinec nebo skupina lidí projevuje odmítavou nebo nepřístupnou náladu nebo chování. Jde o nezájem o druhé, nedostatek zájmu o druhé, neúctu k druhým nebo neúčast v konverzaci.

Slovo nevrlost je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k nevrlost

Mrzutost je stav, kdy se člověk cítí nešťastně až zlobí, je negativní a bez nadšení.

Nepřívětivost je chladný a odtažitý postoj vůči někomu nebo něčemu, který se projevuje například přehlížením, odmítáním či nedůvěrou.

Nerudnost je chování, které se projevuje nezdvořilostí a neuctivostí k jiným lidem.

Nelítost, neuctivost a bezcitnost; chování, které je drsné, neupřímné a odmítavé.

Podrážděnost je stav, kdy člověk trpí podrážděnými a rozladěnými emocemi, které jsou vyvolány frustrací nebo úzkostí.

Rozmrzelost je stav, kdy je někdo zklamaný, frustrovaný a rozčarován z prožitého neúspěchu nebo rozčarování.