Veselost

Význam: Veselost je radostné, optimistické naladění, kdy se cítíte šťastní, veselí a máte energii k aktivitám a komunikaci. Veselost je pozitivní emocí, která přináší blahodárný pocit příjemného uspokojení.

Slovo veselost je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k veselost

Humornost je schopnost nebo dovednost vyjadřovat smích nebo legraci.

Radost je stav, který se projevuje štěstím, nadšením, veselostí a vnitřním uspokojením.

Radost, nadšení, štěstí; pozitivní emoce, které člověka napumpují se sebevědomím.

Smutek je emoce spojená s trápením, hlubokou ztrátou a utrpením.

Šprýmovnost je schopnost vyjadřovat se s nápaditostí a překvapujícím humorem.

Veselí je stav radosti, štěstí, energie a dobré nálady. Je to něco, co nás spojuje a přináší radost do našich životů.

Zábavnost je schopnost člověka bavit se a být veselý, zábavnost je atribut, který se projevuje aktivitami, které jsou zábavné a zábavné.

Schopnost vyjadřovat se s humorem, vtipem nebo šibalskostí, obvykle s úmyslem rozesmát druhé.