Manažer

Význam: Manažer je osoba, která zajišťuje řízení a koordinaci činností ve firmě, aby dosáhla stanovených cílů. Manažer může mít různé role, od vedení projektů až po plánování strategií. Je odpovědný za řízení

Slovo manažer je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k manažer

Obchodní vedoucí jsou manažeři, kteří zodpovídají za úspěch obchodního úseku. Ve své práci zajišťují strategické plánování, řízení prodeje, řízení personálu, marketing a obchodní vyjednávání. Mají za

Organizátor je osoba, která plánuje, organizuje a koordinuje aktivity a činnosti, aby se dosáhly cíle. Zajišťuje, aby úkoly byly splněny a aby se zabránilo chaosu.

Ředitel je osoba zodpovědná za řízení a koordinaci činností, které jsou prováděny v organizaci. Je to vedoucí pracovník, který vede a vytváří strategii, usměrňuje činnosti, zajišťuje spravedlivý příst

Význam slova zprostředkovatel je osoba či instituce, která je schopna poskytnout služby, informace nebo přístup k určitému produktu.