Organizátor

Význam: Organizátor je osoba, která plánuje, organizuje a koordinuje aktivity a činnosti, aby se dosáhly cíle. Zajišťuje, aby úkoly byly splněny a aby se zabránilo chaosu.

Slovo organizátor je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k organizátor

Aranžér je osoba, která vytváří hudební aranže, tedy způsob, jakým se kombinují zvuky, rytmy a melodie.

Manažer je odborník na řízení organizace, který zodpovídá za strategii, rozhodování, plánování a řízení činností a zdrojů.

Pořadatel je osoba, která zajišťuje průběh a organizaci události, akce nebo soutěže.