Ředitel

Význam: Ředitel je osoba zodpovědná za řízení a koordinaci činností, které jsou prováděny v organizaci. Je to vedoucí pracovník, který vede a vytváří strategii, usměrňuje činnosti, zajišťuje spravedlivý příst

Slovo ředitel je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k ředitel

Direktor je manažer zodpovědný za vedení společnosti, jejíž cíle jsou stanoveny na základě schválení vedením.

Regenschori je latinský výraz pro správce, který má na starosti nějakou oblast nebo instituci. Tato osoba je zodpovědná za úspěch daného území nebo instituce.

Řídící: řízení, koordinování nebo řízení procesů, činností nebo systému.

Šéf je zaměstnancem vysoce postaveným, který má v organizaci vedoucí roli a je zodpovědný za její úspěch.