Jméno

Význam: Jméno je slovo nebo skupina slov, která se používá jako označení pro jedinečnou osobu, místo nebo věc.

Slovo jméno je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 10 synonym.

Synonyma k jméno

Název je označení nebo jméno, které se používá k identifikaci, popisu nebo označení osoby, místa, věci nebo myšlenky.

Člověk, který má práva a povinnosti; jednotlivec, který má právo na občanské svobody a je zodpovědný za své činy.

Osobnost je charakterizována jako sada vlastností, dovedností a znalostí, které definují jedinečnou osobu.

Podstatné jméno je slovo, které označuje osoby, místa, zvířata, věci nebo abstraktní pojmy.

Pojmenování je slovo nebo výraz používaný k označení osoby, věci, místa, pojmu nebo myšlenky.

Pověst je tradiční příběh, který se šíří mezi lidmi a vypráví o historických osobách, místech či událostech.

Proslulost je stav, ve kterém je osoba nebo věc známá, obdivovaná a uznávaná široce.

Sláva je oslava, uznání nebo chvála něčeho nebo někoho, které může být získáno díky úspěchu nebo dobrému jménu.

Substantivum je slovo používané k označení osob, věcí, zvířat, jevů a pojmů.

Vážnost je stav, kdy je člověk seriózní, zodpovědný a váží si druhých.