Osobnost

Význam: Osobnost je charakterizována jako sada vlastností, dovedností a znalostí, které definují jedinečnou osobu.

Slovo osobnost je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k osobnost

Bytost je všechno živé včetně lidí, zvířat, rostlin a organismů. Bytosti jsou schopny přijímat vnější podněty a reagovat na ně.

Charakter je vnitřní vlastnost člověka, určující jeho povahu, jednání a postoje.

Individualita je vlastnost, která se vyznačuje odlišností, jedinečností a schopností jednotlivce dělat věci svým vlastním způsobem.

Jedinec je jedna osoba, která je jedinečná a odlišná od všech ostatních.

Osoba je jedinec, který je právně dospělý, má svou vlastní identitu a práva a povinnosti.

Personální je složitá struktura charakteru a osobnosti člověka, tvořená jeho myšlenkami, pocity, postoji a chováním.

Povaha je silně vyhraněná osobnost, která se projevuje v jejím myšlení, jednání a chování.