Osoba

Význam: Člověk, který má práva a povinnosti; jednotlivec, který má právo na občanské svobody a je zodpovědný za své činy.

Slovo osoba je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k osoba

Božská osoba je člověk nebo bytost, která je považována za nadpřirozenou nebo bezmeznou moc.

Civilista je osoba, která se zabývá vědeckou, technickou nebo občanskou prací nebo bojem za lidská práva.

Člověk je vysoce inteligentní druh primátů, který je schopen komunikace, racionálního myšlení a schopnosti vytvářet kultury.

Individuum je pojem označující jednotlivou osobu, jako jedinečnou jednotku.

Jedinec je jednotlivec, člověk, který je odlišný od ostatních. Je jedinečný v různých směrech, jako je fyzické, psychické a sociální vyjádření.

(bez definice)

Mužský je pohlaví člověka, které se vyznačuje vyššími hladinami mužského pohlavního hormonu testosteronu a fyziologickými znaky, jako je větší síla a vyšší hlas.

Persona je fiktivní osoba, která je vytvořena pro reprezentování skupiny uživatelů, jejich potřeb, zájmů a chování.

Postava je charakter dramatu, který je ve scéně, jehož chování a akce mají vliv na celkový vývoj příběhu.

Úřední představitel je jednotlivec pověřený státem nebo místní vládou k výkonu funkce.

Ženská je pojem pro člověka ženského pohlaví, se všemi charakteristikami, které s ním souvisí.