Heroismus

Význam: Heroismus je čestná odvaha, která se projevuje v hrdinských činech a obětech, které jsou činěny ve prospěch druhých.

Slovo heroismus je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k heroismus

Bohatýrství je stav bohatství a blahobytu, který je založen na velkých majetkových aktivech a vysokých finančních prostředcích.

Hrdinství je statečnost, odvaha a vytrvalost ve výkonu činu, který je obětavý nebo riskantní.

Rekovství je obchod s komoditami, jako jsou potraviny, suroviny a paliva.