Rekovství

Význam: Rekovství je obchod s komoditami, jako jsou potraviny, suroviny a paliva.

Slovo rekovství je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k rekovství

Heroismus je obdivuhodný čin, při kterém jsou lidé schopni činit odvážné skutky, které překračují jejich obvyklé omezení a pomáhají druhým.

Hrdinství je schopnost čelit nebezpečí a dobrovolně riskovat vlastní život k ochraně a uznání druhých.

Statečnost je odvaha projevovat se v těžkých situacích. Je to schopnost vystoupit nad sebe samé a čelit nepříjemnostem bez strachu.

Udatnost je hrdinská odvaha a vytrvalost, která vyžaduje oběť a odhodlání vůči nebezpečí.