Hrdinství

Význam: Hrdinství je statečnost, odvaha a vytrvalost ve výkonu činu, který je obětavý nebo riskantní.

Slovo hrdinství je složena z 1 slova, obsahuje 9 znaků a nabízí 13 synonym.

Synonyma k hrdinství

Bohatýrství je stav bohatství, který může být vyjádřen v finančních prostředcích, majetku nebo jiných hodnotách.

Chrabrost je odvaha čelit nebezpečí či strachu a postavit se čelem všemu, co život přináší.

Heroismus je osobní čin, který je obětavý, rizikový a hrdinský v tom, že se člověk obětuje pro dobro druhých.

Junáckost je vlastnost člověka, charakterizovaná odvahou, odhodláním, čestností a upřímností.

Mužnost je síla, odvaha a vytrvalost v boji proti překážkám - je to schopnost čelit úskalím života se statečností a sílou.

Neohroženost je odvaha činit věci bez strachu, bez ohledu na následky.

Odvaha je schopnost čelit strachům a nebezpečím, neboť vám umožňuje vystoupit ze své komfortní zóny a podnikat rizikové akce.

Rekovství je moderní termín pro vyjádření obchodování s divokými zvířaty a jejich produkty.

Srdnatost je ctnost, která označuje silnou vůli a odhodlání, které člověk může projevit ve složitých situacích.

Statečnost je odvaha a odhodlání pořádat se a jednat v nejtěžších situacích, aniž by došlo k ztrátě hrdosti.

Udatnost je statečnost, odvaha a odhodlání, které vyžadují zvláštní odhodlání a odvahu.

Zbabělost je strach, který člověka nutí uhnout před situacemi, kdy je třeba ukázat odvahu a odhodlání.

Zmužilost je odhodlání, síla a odvaha jednat správně a prospěšně, i když se to zdá být nepopulární.