Elastičnost

Význam: Elastičnost je schopnost materiálu pružit a vracet se do původního tvaru po odstranění tlaku.

Slovo elastičnost je složena z 1 slova, obsahuje 11 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k elastičnost

Ohebnost je schopnost být flexibilní a elastický; schopnost snadno se přizpůsobit změněným situacím a okolnostem.

Poddajnost je schopnost být ovlivněn nebo změnit se pod vlivem vonění. Může se projevit jako flexibilita, snášenlivost nebo schopnost přizpůsobit se změnám.

Přizpůsobivost je schopnost přizpůsobit se různým situacím, prostředím a podmínkám.

Pružnost je schopnost změnit se a přizpůsobit se novým podmínkám a situacím.