Ohebnost

Význam: Ohebnost je schopnost být flexibilní a elastický; schopnost snadno se přizpůsobit změněným situacím a okolnostem.

Slovo ohebnost je složena z 1 slova, obsahuje 8 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k ohebnost

Flexibilita je schopnost pružně reagovat na změny, přizpůsobit se novým situacím a vytvářet nové cesty k dosažení cílů.

Schopnost podřizovat se autoritě, názorům nebo pravidlům; ochota a schopnost se přizpůsobit změnám nebo požadavkům.

Pružnost je schopnost se rychle a snadno přizpůsobit změnám a novým situacím.

Tuhost je stav pevnosti a odolnosti materiálu vůči deformaci a poškození.

Vláčnost znamená přirozenou nebo umělou pružnost při doteku, která snižuje tření a zajišťuje hladkost.