Přizpůsobivost

Význam: Přizpůsobivost je schopnost přizpůsobit se různým situacím, prostředím a podmínkám.

Slovo přizpůsobivost je složena z 1 slova, obsahuje 14 znaků a nabízí 4 synonyma.

Synonyma k přizpůsobivost

Adaptabilita je schopnost přizpůsobit se změnám prostředí, situacím nebo úkolům a najít nové způsoby, jak dosáhnout cíle.

Poddajnost je schopnost přizpůsobit se dané situaci nebo okolnostem; je to schopnost přijmout změny s důvěrou a flexibilitou.

Povolnost je vlastnost, která zahrnuje úctu, ochotu, spolupráci a schopnost přizpůsobit se.

Ústupnost je schopnost cíleně přistupovat na kompromisy, aby se dosáhlo dohody.