Bolet

Význam: Bolet je verbální slovo, které popisuje stav bolesti nebo nepohodlí. Používá se také jako sloveso, které označuje akt vyvolání této bolesti. Bolet může být fyzická nebo psychická bolest.

Slovo bolet je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 6 synonym.

Synonyma k bolet

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

Bolest je nepříjemný pocit, který může být vyvolán fyzickým nebo psychickým podrážděním. Je to signál, který nám říká, že se něco děje. Může být způsobena zraněním, nemocí, únavou nebo stresem. Je důl

Rmoutit znamená cítit smutek, úzkost nebo trápení, často způsobené ztrátou nebo bolestí. Může to být vyvoláno něčím osobním, jako je závažná nemoc nebo ztráta blízkého přítele nebo člena rodiny, nebo

í Význam slova soužití je společný život, sdílení radostí i starostí, společné sdílení zkušeností a péče o sebe navzájem.

se Trápit se znamená prožívat bolest, utrpení, úzkost nebo zklamání. Zejména se obecně užívá ve smyslu trpělivě snášet fyzické nebo psychické nepohodlí či útrapy.

Zarmucovat znamená smutnit nebo truchlit; trpět úzkostí, depresí nebo smutkem; pociťovat velkou zármutek nebo trápení.