Zarmucovat

Význam: Zarmucovat znamená smutnit nebo truchlit; trpět úzkostí, depresí nebo smutkem; pociťovat velkou zármutek nebo trápení.

Slovo zarmucovat je složena z 1 slova, obsahuje 10 znaků a nabízí 0 synonym.