Averse

Význam: Averse znamená odmítavý, neústupný nebo nelibý; případně vyhýbavý či odmítající.

Slovo averse je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k averse

Nechuť je odmítavý postoj k něčemu, co někoho odpuzuje a jehož se dotyčná osoba bojí nebo odmítá.

Odpor je stav, kdy se někdo nebo něco staví na odpor, aby se vyhnul nebo odvrátil.

Sympatie je cityhodný stav, který ztělesňuje upřímnou úctu, soucit a přízeň pro někoho jiného.