Nechuť

Význam: Nechuť je odmítavý postoj k něčemu, co někoho odpuzuje a jehož se dotyčná osoba bojí nebo odmítá.

Slovo nechuť je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k nechuť

Antipatie je silné odmítání někoho nebo něčeho založené na negativním předsudku.

(bez definice)

Nelibost je silné znechucení, negativní emoce nebo odpor vůči něčemu.

Nevole je silné, negativní pocity, které se týkají něčeho nebo někoho. Člověk může prožívat nevoli k druhým lidem, situacím nebo různým věcem.

Odpor je vyjádření nesouhlasu k něčemu, často s násilným protiútokem.