Odpor

Význam: Odpor je stav, kdy se někdo nebo něco staví na odpor, aby se vyhnul nebo odvrátil.

Slovo odpor je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 11 synonym.

Synonyma k odpor

Antipatie je silná náklonnost k něčemu negativnímu, jako je nenávist nebo odpor.

Maření je pokus o zmaření plánu nebo cíle; je to naléhavé zdržování, bránění nebo odvracení.

Námitka je vyjádření nesouhlasu nebo odporu k něčemu.

Nechuť je negativní emoce a odpor k něčemu nebo někomu; odmítnutí, nebo nesouhlas.

Nelibost je silný nepříjemný pocit, který se projevuje jako negativní reakce na něco nebo někoho.

Nesouhlas je vyjádření názoru, který se neshoduje s názorem druhé osoby.

Obrana je chování či činnost používané k ochraně proti útokům nebo hrozbám. Může zahrnovat politické, právní, vojenské nebo jiné metody.

Ošklivost je stav nebo vlastnost, která je pro ostatní nevlídná, ošklivá nebo nepříjemná.

Protest je veřejná vyjádření nesouhlasu s něčím, často pomocí shromáždění a demonstrací.

Souhlas je názorová shoda, kdy se jedna strana zavazuje k akci nebo názoru druhé strany.

Ztěžování je postup, během kterého se zvyšuje náročnost situace, aby se zlepšily fyzické a psychické schopnosti.