Jak zvýšit efektivitu práce s kanbanovou metodou

Productivity
Kanbanová metoda je oblíbeným nástrojem pro zvyšování produktivity. Naučte se, jak ji používat efektivně.

Základy kanbanu

Kanbanová metoda slouží ke správě pracovních procesů a zvyšování efektivity. Základem jsou vizuální tabule s kartičkami, které reprezentují úkoly. Procesy jsou rozděleny na tři fáze: To Do, In Progress a Done.

Tipy pro efektivní používání kanbanu

  • Definujte si jasná pravidla pro přesun kartiček mezi fázemi
  • Zaznamenávejte do tabulek všechny úkoly, i ty menší
  • Přiřazujte úkoly konkrétním osobám
  • Sledujte průběžně vývoj úkolů