Víte, že lidé se mohou narodit bez mozku?

Věda a technologie
Existuje zřídka se vyskytující vrozená vada, která může vést k narození dítěte bez mozku.

Je to téměř neuvěřitelné, ale existují případy, kdy se děti narodí bez mozku. Tato vada se nazývá anencefalie a je způsobena nepřítomností mozkové tkáně. Anencefalie je velmi zřídka se vyskytující vrozená vada, která postihuje asi jedno dítě z deseti tisíc narozených.

Důvodem této vady může být narušený vývoj mozku během těhotenství, například kvůli nedostatku kyslíku nebo živin. Anencefalie může také být způsobena genetickými faktory. Dítě s touto vadou obvykle nemůže přežít déle než několik dní nebo týdnů.

I když je anencefalie velmi vzácná, stále je to důležitý příklad toho, jak závažné vrozené vady mohou být. Je důležité si uvědomit, že mnoho vrozených vad je způsobeno faktory, které jsou mimo kontrolu matky a nevylučují se prostředky k jejich prevenci. Věda a medicína však pokračují v boji proti vrozeným vadám a snaží se najít způsoby, jak tyto vady minimalizovat a léčit.