Tajemství tajemného světla: vysvětlení záhady nočního jevu

Věda a technologie
Existuje řada záhadných jevů, které fascinují a zároveň děsí člověka. Jedním z nich je i záře nočního světla, která se objevuje v místech, kde by to nemělo být možné. V tomto článku se podíváme na to, co se skrývá za tajemstvím této záhady.

Co je to záře nočního světla?

Záře nočního světla (anglicky Aurora Borealis nebo Aurora Australis) je noční jev, který se projevuje zářením na obloze. Tento jev je pozorovatelný v blízkosti magnetických pólů Země a jde o důsledek interakce slunečního větru s magnetickým polem Země.

Proč se záře nočního světla vyskytuje tam, kde by to nemělo být možné?

Existují však případy, kdy se záře nočního světla objevuje i na jiných místech než v blízkosti magnetických pólů. Například v roce 1859 byla pozorována záře nočního světla dokonce i na Kube, což je velmi neobvyklé, protože Kuba se nachází v oblasti, kde by se tento jev neměl vyskytovat. Vysvětlení tohoto jevu spočívá v tom, že sluneční větrné částice jsou schopny pronikat až k povrchu Země i v oblastech, kde by to nemělo být možné.

Jak sluneční větry vytvářejí záři nočního světla?

Sluneční větrné částice interagují s magnetickým polem Země a tyto interakce vytvářejí magnetické bouře, které mohou mít za následek záři nočního světla. Když se sluneční větrné částice dostanou do blízkosti Země, začnou se pohybovat podél magnetických siločar, které směřují k magnetickým pólům.