Vytočit

Význam: Vytočit znamená změnit směr, otáčet se, nebo se pohybovat kolem něčeho ve smyčce. Také se může použít pro změnu názoru nebo způsobu uvažování.

Slovo vytočit je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k vytočit

Nasrat znamená projevit velkou nebo silnou zlost, rozčilení nebo frustraci.

Naštvat znamená rozzlobit někoho, rozčílit ho nebo dát najevo svůj rozhořčený postoj vůči němu.

Význam slova "natočit" je otáčet kola, obyčejně kol na kole, aby byla správně usazena, například při výměně pneumatik nebo opravách.

Roztočit naplno znamená otočit motor na nejvyšší možnou rychlost, aby dosáhl co nejvyššího výkonu.

Rozzlobit znamená rozčílit; vyvolat v někom zlost nebo rozhořčení.