Nasrat

Význam: Nasrat znamená projevit velkou nebo silnou zlost, rozčilení nebo frustraci.

Slovo nasrat je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 9 synonym.

Synonyma k nasrat

Dopálit je vystavit nějakou látku velmi vysokému teplotnímu zatížení, aby byla alespoň částečně zničena.

Nadělat: Vytvořit, vyrobit, zařídit, dokončit něco nového nebo opraveného.

Nakadit znamená obléci se, ozdobit se nebo zdůraznit oblečením, ostatními předměty nebo ozdobami.

Nakálet: přimět někoho k něčemu (nejčastěji k nějakému dobrému jednání) pomocí výhružek nebo přesvědčení.

Naštvat znamená být velmi naštvaný, rozčilený, podrážděný nebo znechucený.

Odmítnutí je akce či postoj, kterým se vyjadřuje nesouhlas nebo nesouhlas s něčím.

Rozzlobit: vyvolat zlost, podráždění u někoho; vyvolat v někom nepříjemné emoce.

Vykádění je vyhánění nebo vyhoštění z domu nebo místa pobytu.

Zápor (silný) označuje odmítnutí nebo odpor k něčemu, je to silné a trvalé odmítnutí nebo odpor.