Vážně

Význam: Vážně je slovo, které se obvykle používá k vyjádření úcty, vážnosti nebo závažnosti situace. Často se také používá k vyjádření úcty při komunikaci s druhými.

Slovo vážně je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 8 synonym.

Synonyma k vážně

jší informace nebo koncept, který může být slovem nebo frází; může být použit k popisu situace nebo pro ilustraci myšlenky. Slovo je jakýkoli užitečný, důležitý koncept nebo informace, který může bý

, věrně Význam slova opravdově, věrně je ochotně a věrně poskytnout přímou a loajální podporu. Je to vyjádření hlubokého přesvědčení a upřímnosti.

Význam slova smutně je pociťovat nebo vyjádřit smutek, zármutek nebo depresi; být zarmoucený či truchlit.

vlivná osobnost Velká osobnost je někdo, kdo má silný vliv na ostatní a je uctíván za svou úspěšnou kariéru, znalosti nebo jiné schopnosti. Tato osoba je schopna přesvědčit druhé, aby učinili změny v

Veselí je pocit radosti a štěstí, který je provázen smíchem a dobrými pocity. Veselí může být vyvoláno společnými aktivitami, jako je sdílení vtipů nebo hrát hry. Může být také způsobeno okamžitými ud

Význam slova zasmušile je být smutný, skleslý nebo vážný, často projevovaný pokleslou náladou, zarudlýma očima nebo skloněnou hlavou.

jší úkol Závažnější úkol je záležitost, která vyžaduje více úsilí a pozornosti, než běžné nebo obvyklé úkoly. Často zahrnuje náročnější činnosti, jako je například vyřešit složitý problém nebo vytvoř

se lišící význam, nebo názor, který může být přiřazen slovu nebo větě, nebo také použit k popisu určitého konceptu nebo jevu.