Smutně

Význam: Význam slova smutně je pociťovat nebo vyjádřit smutek, zármutek nebo depresi; být zarmoucený či truchlit.

Slovo smutně je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 0 synonym.