Trhový

Význam: Trhový je pojem se vztahem k tržišti, tržnici či k tržnímu prostoru, který se používá k označení nákupního místa, kde jsou prodávány zboží a služby.

Slovo trhový je složena z 1 slova, obsahuje 6 znaků a nabízí 5 synonym.

Synonyma k trhový

Jarmareční je pojem označující trh s občerstvením, hudbou a zábavou, pořádaný na náměstí nebo jiném veřejném místě.

Kupní smlouva je právní dohoda, uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, která ustanovuje podmínky pro prodej zboží nebo služeb.

Obchodní je věcný vztah mezi dvěma stranami, který spočívá v tom, že jedna strana nabízí něco za peníze nebo jinou hodnotu a druhá strana je ochotna to akceptovat.

Prodejní je označení pro prodej, který se týká přímého prodeje zboží, služeb nebo firemních produktů.

Tržní: označuje systém ekonomiky, ve kterém jsou ceny určovány výměnou mezi kupujícími a prodávajícími.