Kupní

Význam: Kupní smlouva je právní dohoda, uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, která ustanovuje podmínky pro prodej zboží nebo služeb.

Slovo kupní je složena z 1 slova, obsahuje 5 znaků a nabízí 0 synonym.