Transformace

Význam: Transformace je proces přeměny jakéhosi systému, organizace nebo myšlenky, který vede k jeho vylepšení.

Slovo transformace je složena z 1 slova, obsahuje 12 znaků a nabízí 3 synonyma.

Synonyma k transformace

Přeměna je proces změny jedné podoby věci, osoby nebo události na jinou.

Přetvoření je změna stávajícího stavu nebo vzhledu čeho/čeho, čímž se zvýší účinnost nebo kvalita.

Změna je proces nebo akce, která způsobuje, že se něco stává jiným nebo se něco mění.