Přeměna

Význam: Přeměna je proces změny jedné podoby věci, osoby nebo události na jinou.

Slovo přeměna je složena z 1 slova, obsahuje 7 znaků a nabízí 7 synonym.

Synonyma k přeměna

Metabolismus je souhrn chemických reakcí, které probíhají v živých organismech, aby umožnily jejich růst a udržení funkce.

Metamorfóza je změna tvaru, velikosti nebo struktury organismu, která se často vyskytuje během jeho životního cyklu.

Přeměnění je proces změny, kterým se vývojové procesy objevují, mění nebo vyvíjejí.

Reforma je proces změny systému nebo struktury, který má zlepšit jeho fungování.

Transformace je proces přeměny jednoho stavu na druhý. Může se týkat materiálních objektů, myšlenek, změn ve vztazích, změn ve vědomí atd.

Transmutace je chemická reakce, která změní složení látek, při které se atomové jádro změní na jiné.

Změna je proces nebo akce změnící něco nebo někoho, např. životní styl, vzhled, místo nebo myšlení.